De WoonZorgwijzer

De WoonZorgwijzer is een nieuw instrument om de (lokale) beleidsvorming op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning te faciliteren. Op een laag geografisch schaalniveau wordt inzichtelijk gemaakt waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. Het is hiermee een instrument dat inzicht toevoegt, zonder met bestaande modellen te concurreren.Ministerie van Binnenlandse Zaken

Platform 31

Provincie Zuid-Holland

Het eerste ontwerp van de WoonZorgwijzer is in 2015 en 2016 door RIGO ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Platform 31 verzorgde hierbij de begeleiding. In 2017 is met de WoonZorgwijzer geëxperimenteerd in de Provincie Zuid-Holland. Al snel bleek dat de WoonZorgwijzer van meerwaarde was bij de beleidsvorming op lokaal niveau. Voor de provincie was dit aanleiding samen met Stichting In Fact een provinciale applicatie te ontwikkelen waarmee de WoonZorgwijzer toegankelijk is geworden voor alle organisaties in de provincie.

Alle relevante documentatie over de opzet en ontwikkeling van de WoonZorgwijzer is via de site van In Fact toegankelijk. Het gaat hier zowel om technische toelichtingen als om voorbeelden van hoe de WoonZorgwijzer kan worden toegepast.

Contact

WoonZorgwijzer kan ook worden ingezet voor uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting In Fact.

Toepassingen van de WoonZorgwijzer

Een groeiend aantal organisaties maakt gebruik van de WoonZorgwijzer. Hieronder ziet u een overzicht van de gebieden waarvoor WoonZorgwijzer die op dit moment toegankelijk is. Door op een logo te klikken kunt de WoonZorgwijzer voor het betreffende gebied inzien. De komende tijd worden er steeds meer gebieden toegevoegd.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Delft

Gemeente Rotterdam

Gemeente Tilburg

Gemeente Maastricht

Gemeente Hengelo

Gemeente Zwolle

Provincie Zuid-Holland

Gemeente Veenendaal

Gemeente Etten-Leur

Uw logo hier?

De WoonZorgwijzer plus+

Een aantal organisaties heeft ervoor gekozen de WoonZorgwijzer te integreren in een bredere monitor. Hieronder vindt u voorbeelden van deze toepassing.

Gemeente Lansingerland

Hoeksche Waard

Uw logo hier?

Meedoen

De WoonZorgwijzer is ontwikkeld om de beleidsvorming op lokaal niveau te faciliteren en kan ook worden ingezet voor uw eigen organisatie. Meer informatie over de opties en de kosten kunt u vinden in de flyer die u hier kunt downloaden Bij concrete interesse kunt u contact opnemen met Johan van Iersel of Kees Leidelmeijer van Stichting In Fact (+31202338794).

Neem contact op


Colofon

Onderstaande organisaties zijn betrokken bij dit initiatief