Logo

Inzicht in zorgvraag

Informatie

De WoonZorgwijzer

De WoonZorgwijzer is een nieuw instrument dat dient ter ondersteuning van het (lokale) beleid op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Op een laag geografisch schaalniveau wordt inzichtelijk gemaakt waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren.Ministerie van Binnenlandse Zaken

Platform 31

Provincie Zuid-Holland

Het eerste ontwerp van de WoonZorgwijzer is in 2015 en 2016 door RIGO ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Platform 31 verzorgde hierbij de begeleiding. In 2017 is met de WoonZorgwijzer ge√ęxperimenteerd in de Provincie Zuid-Holland. Al snel bleek dat de WoonZorgwijzer van meerwaarde was bij de beleidsvorming op lokaal niveau. Voor de provincie was dit aanleiding samen met Stichting In Fact een provinciale applicatie te ontwikkelingen waarmee de WoonZorgwijzer toegankelijk is geworden voor alle organisaties in de provincie.

Contact

WoonZorgWijzer kan ook worden ingezet voor uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting In Fact.

Toepassingen van de WoonZorgWijzer

Ook buiten Zuid-Holland is het mogelijk de WoonZorgwijzer via een responsive website beschikbaar te krijgen. Een groeiend aantal organisaties maakt daarvan gebruik.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Delft

Gemeente Rotterdam

Gemeente Tilburg

Gemeente Maastricht

Gemeente Hengelo

Gemeente Zwolle

Provincie Zuid-Holland

Hoeksche Waard

Meedoen

De WoonZorgWijzer is ontwikkeld om de beleidsvorming op lokaal niveau te faciliteren en kan ook worden ingezet voor uw eigen organisatie. Meer informatie over de opties en de kosten kunt u vinden in de flyer die u hier kunt downloaden.

Downloaden


Colofon

Onderstaande organisaties zijn betrokken bij dit initiatief